++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi faktör donatımı teorisi varsayımlarından değildir?
Aşağıdakilerden hangisi faktör donatımı teorisi varsayımlarından değildir?
A Ülkeler arası faktör akışkanlığı yoktur.
B Ülkelerin faktör yoğunlukları birbirinden farklıdır.
C Bir mal farklı iki ülkede farklı üretim tekniği ile üretilir.
D Ülkeler zengin oldukları faktöre göre uzmanlaşmaya yönelirler.
E