++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi devalüasyonun beklenen sonuçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi devalüasyonun beklenen sonuçlarından biri değildir?
A İhracatın artması
B Dış borç yükünü artırır
C Dış ticaret hadlerinin bozulması
D Yabancı doğrudan yatırımların azalması
E