++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden değildir?
A Sanayileşme ve iktisadi kalkınma
B Bütçelerde giderlerin yazılış şeklinin değiştirilmesi
C Kamu hizmetlerinin para ile gördürülmesi
D Para değerinin düşmesi
E