++Sitene Ekle
online sınav Adem-i tahsis ve gayrisafilik hangi bütçe ilkesinin bir sonucudur?
Adem-i tahsis ve gayrisafilik hangi bütçe ilkesinin bir sonucudur?
A Genellik
B Birlik
C Yıllık olma
D Mali saydamlık
E