++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi gelirin özellikleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi gelirin özellikleri arasında yer almaz?
A Yıllık olması
B Gayri safi olması
C Elde edilmiş olması
D Gerçek olması
E