++Sitene Ekle
online sınav Vergi hukukunda her takvim yılı bir vergileme dönemi olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki mükellef/mükellef gruplarından hangisi bu kuralın istisnasını oluşturur?
Vergi hukukunda her takvim yılı bir vergileme dönemi olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki mükellef/mükellef gruplarından hangisi bu kuralın istisnasını oluşturur?
A Doktor
B Gıda toptancısı
C İnşaat ve onarma işleriyle uğraşanlar
D Gayrimenkul sermaye iradı geliri elde edenler
E