++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi harcama üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi harcama üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
A Özel Tüketim Vergisi
B Katma Değer Vergisi
C Motorlu Taşıtlar Vergisi
D Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
E