++Sitene Ekle
online sınav Vergilendirmeye esas olacak değer ve miktarın, tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi konuları ve vergi mükellefleri için bütünlük içinde ve genel olarak belirlenmesi usulüne ne ad verilir?
Vergilendirmeye esas olacak değer ve miktarın, tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi konuları ve vergi mükellefleri için bütünlük içinde ve genel olarak belirlenmesi usulüne ne ad verilir?
A Karine Usulü
B Dış Göstergeler Usulü
C Götürü Usul
D Takdir Usulü
E