online sınav Tatilde olan komşusu Bay (E) nın faturalarını Bay (E) nın haberi olmadan ödeyen Bay (F) nin bu işlemine Borçlar Kanunu yönünden hangi hükümler uygulanır?
Tatilde olan komşusu Bay (E) nın faturalarını Bay (E) nın haberi olmadan ödeyen Bay (F) nin bu işlemine Borçlar Kanunu yönünden hangi hükümler uygulanır?
A A) Vekaletsiz iş görme
B Borcun devralınması
C Yetkisiz temsil
D Hatalı ödeme
E