++Sitene Ekle
online sınav Belediye adına kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Belediye adına kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A Belediye meclisine
B Belediye encümenine
C Belediye başkanına
D Valiye
E