++Sitene Ekle
online sınav Yetki devri konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Yetki devri konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A Yetki devri yapan makam, bu yetkiye sahip olmalıdır
B Yetki devri belli bir süre ile sınırlandırılmalıdır
C Yetki devri kanunla öngörülmüş olmalıdır
D Yetki devri aynı tüzel kişilik içinde hiyerarşik üstten asta yapılmalıdır
E