++Sitene Ekle
online sınav İdare Hukukuna göre yürütmenin durdurulması kararının verilmesi aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanılarak geri bırakılamaz?
İdare Hukukuna göre yürütmenin durdurulması kararının verilmesi aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanılarak geri bırakılamaz?
A Genel Seçim
B Seferberlik
C Sıkı Yönetim
D Savaş
E