++Sitene Ekle
online sınav Türk Ticaret Kanunu hükümleri göz önüne alındığında, Limited Şirket ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Türk Ticaret Kanunu hükümleri göz önüne alındığında, Limited Şirket ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A Limited şirket, bir veya daha çok gerçek kişi tarafından kurulabilir.
B Limitet şirketin esas sermayesi en az on bin Türk Lirasıdır.
C Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır.
D Ortaklar, şirket borçlarından sermayeleri oranındaki tüm mal varlıkları ile sorumludur.
E