++Sitene Ekle
online sınav İşletmenin doğrudan % 55 sermaye hakkına sahip olduğu şirket hisseleri, ilgili işletmenin hangi muhasebe hesabında yer alır?
İşletmenin doğrudan % 55 sermaye hakkına sahip olduğu şirket hisseleri, ilgili işletmenin hangi muhasebe hesabında yer alır?
A İştirakler
B Bağlı Ortaklıklar
C Diğer Mali Duran Varlıklar
D Bağlı Menkul Kıymetler
E