++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem sonu bilançosunda yer almaz?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem sonu bilançosunda yer almaz?
A Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
B Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı
C Arama Giderleri Hesabı
D Alınan Sipariş Avansları Hesabı
E