++Sitene Ekle
online sınav Aşağıda verilen kıymet hareketlerinden hangisi sonucunda bilanço toplamı azalır?
Aşağıda verilen kıymet hareketlerinden hangisi sonucunda bilanço toplamı azalır?
A Bankadan kredi alınması
B Nakden hisse senedi satılması
C Borç senedinin nakit olarak ödenmesi
D Banka mevduat hesabına para yatırılması
E