++Sitene Ekle
online sınav Aşağıda verilen hesaplardan hangisi kar yedekleri arasında yer almaz?
Aşağıda verilen hesaplardan hangisi kar yedekleri arasında yer almaz?
A Yasal Yedekler
B Statü Yedekleri
C Olağanüstü Yedekler
D Hisse Senedi İptal Karları
E