++Sitene Ekle
online sınav (AAA) Malmüdürlüğünce, Milli Eğitim Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedine kasadan 1100 TL avans verilmiştir. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
(AAA) Malmüdürlüğünce, Milli Eğitim Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedine kasadan 1100 TL avans verilmiştir. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A 100- Kasa Hesabı 1100 160- İş Avans ve Krediler Hesabı 1100
B 160- İş Avans ve Krediler Hesabı 1100 100- Kasa Hesabı 1100
C 100- Kasa Hesabı 1100 161- Personel Avansları Hesabı 1100
D 161- Personel Avansları Hesabı 1100 100- Kasa Hesabı 1100
E 160 - İş Avans ve Krediler Hesabı 1100 161- Personel Avansları Hesabı 1100