++Sitene Ekle
1-) Soruşturma 15 gün içinde tamamlanmadığında ne gibi işlem yapılır?
2-) İkinci defa tecavüz veya müdahale yapılan taşınmaz mal, kamu kurum veya kuruluşlarına ait bulunuyorsa veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz veya umumun menfaatine ait olan yerlerden ise ikinci defa işgal ve tecavüz edene ne kadar hapis cezası verilir?
3-) Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararın infaz memuruna geldiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde gereğinin yerine getirilmesi zorunludur?
4-) 41-3091 sayılı Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında soruşturma ve kovuşturmalarda görevli mahkeme hangisidir?
5-) 3091 sayılı Kanunda belirlenen suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar hangi kanuna göre yapılır?
6-) 3091 sayılı yasanın uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
7-) Aşağıdakilerden hangisi, 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanunun amacını ifade etmektedir?
8-) Taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelere karşı yetkili makama başvuru konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9-) Soruşturma memuru tarafından, ifadeler hangi kanun hükümleri dairesinde yeminli olarak alınır?
10-) Taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalenin önlenmesi konusundaki başvuru üzerine soruşturma, en geç kaç gün içinde tamamlanarak karara bağlanır?
11-) Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde başvuruda bulunma süresi ne kadardır?
12-) Merkez ilçe sınırları içinde taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde kim tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir?
13-) Yetkililer, tecavüz ve müdahalenin oluşundan itibaren ne kadar süre geçtikten sonra İdari Makamlara başvuruda bulunamazlar?
14-) 3091 sayılı Yasaya göre, yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren kaç gün içinde İdari Makama başvurmaları gerekir?
online sınav 3091 sayılı Yasaya göre, yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren kaç gün içinde İdari Makama başvurmaları gerekir? soru detayi