++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ilkelerinden biri değildir?
2-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekretarya görevini aşağıdakilerden hangisi yürütür?
3-) Kurul hazırlayacağı genel raporu hangis süre içerisinde nereye gönderir?
4-) Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine ............. günlük süre kesilir. Başvuru sahibi ............... içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır. Metindeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
5-) Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere aşağıda belirtilenlerden hangisini rapora bağlayarak hazırlamak zorunda değillerdir?
6-) Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye ............... önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?
7-) Aşağıdakiler den hangisi Bilgi Edinme Kanunu kapsamındadır?
8-) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç üyeden oluşur ve kim seçer?
9-) Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzererKanunda yazıh istatistiki bilgileri içeren raporları her yıl ......... ayının sonuna kadar .....................gönderirler? Metindeki boşluğa gelecek olan hangisidir?
10-) Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Kanunu kapsamındadır?
11-) Bilgi Edinme Kurulunun toplanma zamanı hakkında hangisi doğrudur?
12-) Bilgi Edinme Kurulu hakkındaki genel ifadelerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?
13-) Bilgi Edinme Kurulunun üyeliğine aşağıdaki kurumlardan hangisi üye vermez?
14-) .Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde ve nereye itiraz edebilir?
15-) Kanun kapsamında yapılan başvuruların reddedilmesi halinde;
16-) İstenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim ........ sürede sağlanır.Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve ......... sürenin bitiminden önce bildirilir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
17-) Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi kaç gün içinde sağlarlar?
18-) Kanun kapsamında istenilen bilgi ve belgeye erişim hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
19-) Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılacak olan başvuruların niteliği hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
20-) Bilgi edinme başvurusu dilekçesinde aşağıdaki hususlardan hangisinin bulunma zorunluluğu yoktur?
21-) Bilgi Edinme Kanunun dan yararlanma hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
22-) Bilgi Edinme Kanunu nun kapsamı aşağıdakilerden hangisidir?
23-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununu aşağıdakilerden hangisi yürütür?
24-) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu”nu kim seçer?
25-) Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerle ilgili olarak aşğ.hang.doğrudur?
26-) Kamu kurumlarınca bilgi edinme başvuruları en kısa/uzun kaç ...................içinde cevaplandırılması gerekir?
27-) Bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşğ.hangisi yanlıştır?
28-) Bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşğ.hangisi yanlıştır?
29-) Bilgi edinme değerlendirme kurulu itiraz üzerine vereceği kararı kaç....................günü içinde veriri?
30-) Bilgi edinme talebi reddeilen kişinin itiraz/itiraz yeri vs ilgili olarak aşğ.hangisi doğrudur?
31-) Kurumlarda bilgi ve belgeye erişim süreleri ile ilgili olarak aşğ.hang.doğrudur?
32-) İstenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili olarak idarenin uyacağı esaslar nelerdir?
33-) Bilgi edinmede başvuruda bulunanlarla ilgili olarak aşğ.hangisi doğrudur?
34-) Yabancıların bilgi edinmeden yararlanmalarında genel kural nedir?
35-) Bilgi edinme hakkı ile ilgili olarak aşğ.hang.doğrudur?
online sınav Bilgi edinme hakkı ile ilgili olarak aşğ.hang.doğrudur? soru detayi