++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi 3065 sayılı K.D.V. Kanununa göre teslim sayılan hallerden değildir?
2-) 2011GÖSS-3065KDV-74
3-) Aşağıdakilerden hangisi 3065 nolu Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergiyi doğuran olay değildir?
4-) Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5-) Aşağıdakilerden yanlış olanını işaretleyiniz.
6-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girer ?
7-) Aşağıdakilerden yanlış olanını işaretleyiniz.
8-) Aşağıdaki işlemlerin hangisinde sorumluluk uygulaması bulunmamaktadır?
9-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
11-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisine tabidir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinin konusuna girmez?
13-) Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
14-) Aşağıdaki teslim veya hizmetlerden hangisinde indirilemeyen katma değer vergisi iade konusu yapılmaz ?
15-) Aşağıdakilerden yanlış olanını işaretleyiniz.
16-) Aşağıdaki teslimlerden hangisi Katma Değer Vergisinden istisna değildir?
17-) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
18-) 58-Doktor ( faaliyet gösterdiği yerde bulunan bir hastanede 02.03.2005 tarihinde ameliyata girmiş ve aynı gün ameliyatı tamamlamıştır. Ameliyat nedeniyle hastadan 12.04.2005 tarihinde 4.000 YTL 15.05.2005 tarihinde 3.500 YTL ameliyat ücreti almış ve 15.05.2005 tarihinde toplam 7.500 YTL üzerinden serbest meslek makbuzu düzenleyerek serbest meslek kazanç defterine bu tarihte kaydetmiştir. Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay ve beyanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
19-) Kanadada ikamet eden ressam Altan Öykün her yıl Eylül-Aralık aylarında Türkiyeye gelmekte ve sergi açmaktadır. Altan Öykün sergilediği resimlerin bir kısmını sanat galerisinde satmış bir kısmını da Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara satmıştır. Altan Öykünün yapmış olduğu bu faaliyet için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
20-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
21-) Ankara ilinde dayanıklı tüketim malları ticareti ile uğraşan firma ithalini yaptığı çelik tencerelerden 50 takım çelik tencereyi İzmirde faaliyet gösteren bir firmaya 28.12.2005 tarihinde sevk irsaliyesi düzenlemek suretiyle konsinye olarak göndermiştir. Mallar İzmirde faaliyet gösteren firmaya 2 Ocak 2006 tarihinde ulaşmıştır.Konsinyatör firma tarafından gönderilen malların tamamı 7 Ocak 2006 tarihinde satılmıştır. Ankara ilinde faaliyet gösteren firma bu mallara ilişkin faturayı 9 Ocak 2006 tarihinde düzenleyerek göndermiştir. Buna göre vergiyi doğuran olay;
22-) 29 Aralık 2005 tarihinde mal gönderilmek suretiyle teslim edilmiş ve sevk irsaliyesi düzenlenmiştir. Fatura V.U.Knun 231/5 maddesi çerçevesinde teslim tarihinden sonra 4 Ocak 2006 tarihinde düzenlenmiştir. Mallar alıcıya 5 Ocak 2006 tarihinde ulaşmıştır. Buna göre katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay;
23-) Beyaz eşya ürünlerinde 3 ay ön ödemeli 50 YTL taksit bedeli ile 10 ay taksitle kampanya başlatılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
24-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
25-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
26-) Aşağıdakilerden yanlış olanını işaretleyiniz.
27-) Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisine tabi değildir?
28-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinin özelliklerindendir?
29-) Aşağıdakilerden hangisi teslim sayılan hallerden değildir?
30-) Aşağıdaki unsurlardan hangisi katma değer vergisi matrahına dahildir?
31-) Aşağıdakilerden yanlış olanını işaretleyiniz
32-) Katma Değer Vergisi beyannamesinin posta ile gönderilmesi durumunda vergi ne zaman tarhedilir?
33-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal amaç taşıyan istisnalardan değildir?
34-) Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergilendirme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
35-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Matrah Şekline tabi olması kabul edilen işlemlerden değildir?
36-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi İstisnaları arasında yer almaz?
37-) Aşağıdaki teslimlerden hangisi Katma Değer Vergisinden istisnadır ?
38-) Deri Mamulleri ticaretiyle uğraşan mükellef müşterisi ( c)ye yaptığı 8.000.000.000 TL lık deri konfeksiyon mamulleri satışı ile ilgili olarak emtia bedelinin peşin ödenmesi nedeniyle fatura üzerinden % 10 iskonto yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi KDV matrahıdır?
39-) Aşağıdakilerden yanlış olanını işaretleyiniz.
40-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi matrahına dahil değildir ?
41-) Aşağıdakilerden hangisi özel matrah şekillerinden değildir?
42-) Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinden istisna değildir?
43-) Aşağıdakilerden hangisi teslim sayılan hallerden değildir ?
44-) Aşağıdakilerden hangisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi nden indirilir?
45-) Aşağıdaki teslimlerden hangisi tam istisna değildir?
46-) Aşağıdaki teslimlerden hangisi katma değer vergisinden istisna değildir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinin mükellefi değildir?
48-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinin konusuna girmez?
49-) Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
50-) Güzel İzmir Kuyumculuk Ltd Şti 2005/Mayıs ayında 8.000 YTL tutarında altın bilezik 4.000 YTL tutarında gümüş yüzük 3.000 YTL tutarında da saat satışında bulunmuştur. Külçe altın tutarı 5.000 YTL Külçe gümüş tutarı 2.000 YTL dir. Mükellefin bu dönemde beyan edeceği KDV matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
51-) İthalde alınan katma değer vergisi ne zaman ödenir?
52-) Vergi kesmekle sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini ne zaman öderler?
53-) 3 aylık vergilendirme dönemine tabi mükellefler işi bırakmaları halinde işin bırakıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerini ne zaman vermek zorundadırlar?
54-) Aşağıdaki teslim veya hizmetlerden hangisinde indirilemeyen katma değer vergisi iade konusu yapılmaz ?
55-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal amaç taşıyan istisnalardan değildir?
56-) Katma Değer Vergisinin tarh yeri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
57-) Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilebilir.
58-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi Katma Değer Vergisi İstisnaları arasında yer almaz?
59-) Aşağıdaki teslimlerden hangisi Katma Değer Vergisinden istisna değildir?
60-) Aşağıdaki istisnalardan hangisi tam istisna kapsamında değildir?
61-) Aşağıdaki yazılı unsurlardan hangisi Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilmez?
62-) Aylık vergilendirme dönemine tabi mükellefler işi bırakmaları halinde işin bırakıldığı aya ait katma değer vergisi beyannamelerini ne zaman vermek zorundadırlar?
63-) Aşağıdakilerden yanlış olanını işaretleyiniz.
64-) 8-Katma Değer Vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olmayan mükellefler bu vergiyi ne zaman ödemek zorundadırlar?
65-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi İstisnasından vazgeçemeyecekler arasında bulunmaktadır ?
66-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
67-) Aşağıdaki teslim ve hizmetlerden hangisi KDV den istisna değildir?
68-) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası kara taşımacılığından doğan kdv iadesinde ibraz edilecek belgelerden değildir?
69-) Aşağıdaki teslim ve hizmetlerden hangisi Kanunun 13. maddesine göre katma değer vergisinden istisna değildir?
70-) İhraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde tecil edilen vergiye ilişkin olarak hangi işlem yapılır.
71-) Türkiye de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında tahsil edilen katma değer vergisinin alıcıya iade edilebilmesi için malların  ne kadar süre içerisinde yurt dışına çıkarılmış olması zorunludur.
72-) İhracatın   mücbir   sebepler   veya   beklenmedik   durumlar   nedeniyle   üç   ay   içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren kaç gün içinde başvuran ihracatçılara Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir
73-) Aşağıdakilerden hangisi ihracat teslimi değildir.
74-) Aşağıdakilerden hangisi hizmet ihracıdır.
75-) İhraç  ve  ihraç kayıtlı teslimlerinden  doğan  katma  değer vergisi  iade alacaklarının tamamının vergi borçlarına mahsup edilmesine ilişkin talepler  aşağıdakilerden hangi şekilde gerçekleştirilir.
76-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunun 12 maddesine göre bir teslimin hizmet ihracı sayılabilmesinin şartlarından biri değildir.
77-) ihracat   istisnasından   doğan   katma   değer   vergisi    iade   alacağına   ilişkin    olarak aşağıdakilerden hangi mapsup talebinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
78-) ihraç edilen mal bedellerine ilişkin yüklendiği vergilerin iade veya mahsub talep eden mükelleflerin aşağıdakilerden hangi belgeyi ibraz etme zorunlulukları yoktur.
79-) Aşağıdaki teslim ve hizmetlerden hangisi KDV den istisna değildir?
80-) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası kara taşımacılığından doğan kdv iadesinde ibraz edilecek belgelerden değildir?
81-) Aşağıdaki teslim ve hizmetlerden hangisi Kanunun 13. maddesine göre katma değer vergisinden istisna değildir?
82-) İhraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde tecil edilen vergiye ilişkin olarak hangi işlem yapılır.
83-) Türkiye de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında tahsil edilen katma değer vergisinin alıcıya iade edilebilmesi için malların  ne kadar süre içerisinde yurt dışına çıkarılmış olması zorunludur.
84-) İhracatın   mücbir   sebepler   veya   beklenmedik   durumlar   nedeniyle   üç   ay   içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren kaç gün içinde başvuran ihracatçılara Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir
85-) Aşağıdakilerden hangisi ihracat teslimi değildir.
86-) Aşağıdakilerden hangisi hizmet ihracıdır.
87-) İhraç  ve  ihraç kayıtlı teslimlerinden  doğan  katma  değer vergisi  iade alacaklarının tamamının vergi borçlarına mahsup edilmesine ilişkin talepler  aşağıdakilerden hangi şekilde gerçekleştirilir.
88-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunun 12 maddesine göre bir teslimin hizmet ihracı sayılabilmesinin şartlarından biri değildir.
89-) ihracat   istisnasından   doğan   katma   değer   vergisi    iade   alacağına   ilişkin    olarak aşağıdakilerden hangi mapsup talebinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
90-) ihraç edilen mal bedellerine ilişkin yüklendiği vergilerin iade veya mahsub talep eden mükelleflerin aşağıdakilerden hangi belgeyi ibraz etme zorunlulukları yoktur.
91-) Aşağıdaki işlemlerden hangi katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler arasında değildir.?
92-) - Servis faaliyetinde bulunan bir mükellef işini terk etmesi nedeniyle aracının satışını yapmadığı, araç ile ilgili yapması gereken işlemler nelerdir.
93-) Avukatlık faaliyetinde bulunan Bay ( A ) nın büro olarak kullandığı gayrimenkul, eşi Bayan ( B ) ye ait olup kıra ödemesi yapmamaktadır.Büro için kira ödemesi yapmadığından Katma Değer Vergisi ödeme zorunluluğu var mıdır?
94-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanununun Teslim maddesi yönünden yanlıştır.
95-) aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmeyen teslim ve hizmetlerdir.
96-) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24üncü maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi matraha dâhil olan unsurlardan biri değildir?
online sınav 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24üncü maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi matraha dâhil olan unsurlardan biri değildir? soru detayi