++Sitene Ekle
1-) Gümrük idarelerince alınan ÖTVne ilişkin hükümlerden hangisi yanlıştır?
2-) ÖTV Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3-) ÖTVnin beyanı, tarhı ve ödenmesi ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
4-) ÖTV Kanununa göre, vergileme ölçüleri ve matrah ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
5-) İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTVnin tecili ve terkini ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
6-) (I) sayılı listenin ( cetvelindeki mallara ait ÖTVnin tecili ve terkini ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
7-) Aşağıdakilerden hangisi ÖTVden istisna değildir?
8-) ÖTV Kanunu uygulamasında aşağıdakilerden hangisi, diplomatik istisna hükümlerinden faydalanamaz?
9-) ÖTV Kanunu uygulamasında, ihracat istisnası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10-) Aşağıdakilerden hangisi ÖTV mükellefi değildir?
11-) ÖTV Kanunu uygulamasında aşağıdaki işlemlerden hangisi vergiyi doğuran olay değildir?
12-) ÖTV Kanunu uygulamasında aşağıdakilerden hangisi teslim hükmünde değildir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi ÖTVnin konusuna girmez?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi ÖTVnin konusuna girmez? soru detayi