++Sitene Ekle
1-) Komisyonlarınca tespit edilip,valiliğin uygun görüşü ile birlikte gönderilen Kıyı Kenar Çizgisi hangi Bakanlıkça onaylanır ?
2-) Kıyı kenar çizgisinin tespitini yapacak komisyonda aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi görevli değildir ?
3-) Kıyı kenar çizgisi hangi komisyonca tespit edilir ?
4-) Doldurma ve kurutma yoluyla arazi elde edilen arazilerde aşağıdaki yapılardan hangisi yapılamaz ?
5-) Doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi zorunlu değildir?
6-) Taşıt yolları,sahil şeridinin hangi kısmında düzenlenebilir ?
7-) Kıyı kenar çizgisinin ,kıyı çizgisi ile çakışmasından aşağıdakilerden hangisi oluşur ?
8-) Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin tespiti zorunludur ?
9-) Kıyı Kanununa göre yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlarda aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
10-) Sahil Şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla kaç metre yaklaşabilir?
11-) "Kıyı Kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alan" tanımlaması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
12-) Kıyı Kanunu ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
13-) Aşağıdakilerden hangisi sahil şeridine yapılabilecek yapılardan değildir?
14-) Kıyı kenar çizgisinin tespiti için oluşturulan komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
15-) Kıyı kenar çizgisi tespit komisyonu en az kaç kişiden oluşur?
16-) Kıyı Kanuna göre doldurma ve kurutmayı yapacak ilgili idare teklifi nereye iletir ve teklif hangi Bakanlıkça incelenir?
17-) Kıyı Kanununa göre doldurma ve kurutma yoluyla arazi elde etmek için aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
18-) Aşağıdakilerden hangisi kıyıda yapılamaz?
19-) Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar hangi şekilde kullanılmaz?
20-) Sahil şeridinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla kaç m. ye kadar yaklaşabilir?
21-) Kıyı kenar çizgisinin tespit edilemediği bölgelerde talep vukuunda talep tarihini takip eden kaç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur?
22-) Kıyı ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için ......................... tespiti zorunludur.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
23-) Kıyılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
24-) 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine göre, kıyıda ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılabilmesi için gerekli izin nereden alınır?
25-) Aşağıdakilerden hangisi 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalmamaktadır?
26-) 3621 sayılı Yasaya göre verilen cezaya tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde yetkili idare Mahkemesine itiraz edilebilir?
27-) 3621 sayılı Yasaya göre para cezası kim tarafından verilir?
28-) 3621 sayılı Kıyı Kanunun kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında hangi kanun hükümleri uygulanır?
29-) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolü, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde..........., dışında ise.............. yürütülür. Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
30-) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kim tarafından yürütülür?
31-) 3621 sayılı Kıyı Kanunun yürürlük tarihi hangisidir?
32-) Mevzuata göre tespit yada tasdik edilmiş kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi yada topluluklara ayrıcalıklı kullanım hakkı tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapılara ne ad verilir?
33-) Kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisinin çakıştığı alanlara ne ad verilir?
34-) Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alana ne ad verilir?
35-) Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 m. genişliğindeki alana ne ad verilir?
36-) Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çalılık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık vb. alanların doğal sınırına ne denir?
37-) Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye ne denir?
online sınav Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye ne denir? soru detayi