++Sitene Ekle
1-) 2011GÖSS-ANAYASA-97
2-) 2011GÖSS-ANAYASA-96
3-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile öngörülmüş olan yeniliklerden bir değildir?
4-) Dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğu halde kuvvetler ayrılığı sistemini benimsememiş olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Dünya tarihinde kuvvetler ayrılığı sistemini benimsemiş ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Türk anayasal tarihi göz önüne alındığında, aşağıdaki hükümet sistemlerinden hangisinin benimsendiği söylenemez?
7-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?
8-) Bir ülkede devlet başkanı doğrudan halk tarafından seçilmekte ve yürütme organı sadece bu başkandan oluşuyor ise, söz konusu ülkede hangi hükümet sisteminin uygulandığı söylenebilir?
9-) Özel hukukun uygulama alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir biçimde ifade edilmiştir?
10-) Aşağıdakilerden hangisi hakime yararlı olabilecek yardımcı kaynaklardan biri değildir?
11-) Usulüne uygun bir biçimde onaylanıp yürürlüğümüze giren uluslararası antlaşmalar anayasamıza göre hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?
12-) Bir borç ilişkisinde edimini kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla zorlanmasını sağlayan yaptırıma ne ad verilir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk kuralının sağlamaya çalıştığı temel amaçlardan biri olamaz?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk kuralının sağlamaya çalıştığı temel amaçlardan biri olamaz? soru detayi