++Sitene Ekle
1-) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi bir yüksek mahkeme değildir?
2-) 1982 Anayasasına göre Devlet Denetleme Kurulu başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?
3-) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarabilir?
4-) 1982 Anayasasına göre, suç ve cezalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında 2004 yılında yapılan değişiklikle TBMMnin yetkileri arasından çıkarılmıştır?
6-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile koruma altına alınmış bulunan inkılâp kanunlarından biri değildir?
7-) 1982 Anayasasına göre, aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği, TBMM Genel kurulunun kararına gerek kalmadan, bu durumun TBMM genel kuruluna bildirilmesi üzerine, kendiliğinden düşer?
8-) 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler arasında yer almaz?
9-) 1982 Anayasasına göre, savaş hali ilanına ve Türk Silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi TBMMye aittir. Ancak, TBMM tatildeyken ya da çalışmalarına ara vermişken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması durunda, silahlı kuvvet kullanmasına derhal karar verilmesi kaçınılamaz olabilir.Böyle durumlarda savaş açma ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
10-) 1982 Anayasasına göre, savaş, seferberlik, sıkıyönetim ya da olağan üstü hal durumlarında aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangilerinin kullanılması durdurulamaz?
11-) 1982 Anayasasına göre, açık olan bakanlıklardan, izinli ya da özürlü bakana aşağıdakilerden hangisi geçici bir süreyle vekâlet etme yetkisine sahiptir?
12-) 1982 Anayasasına göre, bir kimsenin belediye başkanlığına aday olup olamayacağı konusundaki itirazları inceleyip karara bağlayan makam aşağıdakilerden hangisidir?
13-) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?
14-) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi TBMMnin görev ve yetkilerinden değildir?
15-) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır?
16-) 1982 Anayasasına göre TBMMde çıkarılan kanun ve kanunu hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelemesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisine dava açılır?
17-) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanının onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde uygulanmak zorundadır?
18-) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasasına göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir?
20-) 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden değildir?
21-) 1982 Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir?
online sınav 1982 Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir? soru detayi