++Sitene Ekle
1-) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendileri ya da kamu kuruluşları ile ilgili dilek ve şikayetleri için aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?
2-) Mecliste oluşturulan Komisyon Başkanlık Divanı görüşülmeyecek olan dilekçeleri karara bağlar, bunları bastırır ve TBMM üyelerine dağıttıktan kaç gün sonra itiraz olunmayan kararlar kesinleşir?
3-) Aşagıdakilerden hangisi Meclis Komisyonuna gelen dilekçelerden görüşülemeyecek olanlardan biri değildir?
4-) TBMMye gönderilen dilekçeler üzerine Meclis dilekçe komisyonunca idari makamlara gönderilen dilekçeler ne kadar süre içerisinde cevaplandırılırlar?
5-) Dilekçeyi alan makamlar ne kadar bir süre içinde dilekçe sahibine işlemin safahatı hakkından bilgi vermek zorundadırlar?
6-) Aşagıdakilerden hangisi Kanun kapsamında incelenemeyecek dilekçelerden değildir?
7-) Dilekçe konusuyla ilgili olmayan idari makama verildiği takdirde idari makam aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
8-) Dilekçe hakkının kullanılmasına dair olan hükümlerden hangisi yanlıştır?
9-) Aşağıdakilerin hangisi dilekçelerde bulunması gereken hususlardan biri değildir?
10-) Aşağıdakilerden hangisi dilekçe hakkının kullanılmasından faydalanacaklardan değildir?
11-) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun yürütülmesi kime bağlanmıştır?
12-) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisinin dilekçede bulunması zorunludur?
13-) TBMM’ye gönderilen dilekçeler Dilekçe Komisyonunca kaç gün içerisinde sonuçlandırılır?
14-) Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması azami kaç gündür?
online sınav Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması azami kaç gündür? soru detayi