++Sitene Ekle
1-) Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdaki idarelerden hangisine tahsis yapılmaz?
2-) 362 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Hazine taşınmazları üzerinde kaç megavat (MW)’a kadar lisanssız elektrik üretimi için izin verilebilir?
3-) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre, irtifak hakkı ihalesi sonucu üzerine ihale kalan yatırımcı tarafından taşınmaz fiilen kullanılmıyorsa, ön izin bedeli ihale bedelinin yüzde kaçıdır?
4-) Hazine taşınmazlarının kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu idarelerine ön tahsis süresi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
5-) 4706 Kanun gereğince,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz hangi taşınmaz ihalelerinde teminat olarak alınabilir?
6-) 300 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre ;özel enerji ormanı uygulama projeleri aşağıdakilerden hangsi tarafından onaylanır?
7-) 300 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre ;özel ağaçlandırma,özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya uygulama projeleri aşağıdakilerden hangsi tarafından onaylanır?
online sınav 300 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre ;özel ağaçlandırma,özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya uygulama projeleri aşağıdakilerden hangsi tarafından onaylanır? soru detayi