++Sitene Ekle
1-) Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hapsi gerektiren fiiller arasında değildir? 
2-) Aşağıdakilerden hangisi şüpheli alacak değildir? 
3-) Aşağıda belirtilen kriterlerden hangisi finansal kiralama olarak kabul edilmez? 
4-) Alacak ve borçlar hangi değerleme esasına göre değerlendirilir? 
5-) İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması için yapılan ödemelerle bunlarla ilgili giderlerin toplamına ne denir?  
6-) Aşağıdakilerden hangisi defter tutmanın amacıdır? 
7-) Aşağıdakilerden hangisi işe başlama belirtisi değildir? 
8-) Aşağıdakilerden hangisi yoklamaya yetkili değildir? 
9-) Zamanaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
10-) Özel ödeme zamanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
11-) Hangi hallerde ilanen tebliğ yapılmaz?
12-) Vergi tebliği aşağıdakilerden hangisine yapılmaz? 
13-) Kanuni süresinde verilen beyannameye ek olarak kanuni süreden sonra  verilen düzeltme beyannamesi üzerine
14-) Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamda gönderilecek beyannameler arasında sayılmıştır?           
15-) Vergi Kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyan verme sürelerine ne kadar eklenir? 
16-) Vergisel yükümlülüğünü yerine getirmesi için mükellefe 16 gün süre verilmiş ve süre 2Temmuzda başlamıştır. Süre hangi tarihte bitecektir?  
17-) Mirasçıların sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
18-) Vergiye ilişkin bilgilerin açıklanması mahremiyet kapsamına girmekle birlikte aşağıdaki hususlardan hangisi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz? 
19-) Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunu kaynaklarından değildir? 
online sınav Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunu kaynaklarından değildir?  soru detayi