++Sitene Ekle
1-) Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde, genel olarak gelirin elde edilmiş sayılabilmesi için tahakkuk esası yeterli kabul edilmiştir?
2-) Aşağıdaki gelir türlerinden hangisinde elde etmek tahsil esasına bağlı değildir?
3-) Aşağıdakilerden hangisi Türk gelir vergisinde vergiyi doğuran olaydır?
4-) Vergi alacağının doğumu için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
5-) Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflerin yararlandığı istisna ve indirimlerden biri değildir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi ihracat istisnasından yararlanır?
7-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununun mükellefleri vergilendirmede mülkilik kuralını benimsemesinin sonucudur?
8-) G.V.K. tam mükelleflerin vergilendirilmesinde hangi kuralın uygulanacağını kabul etmiştir?
9-) Dar mükelleflerin serbest meslek kazançlarını Türkiyede elde etmiş sayılmaları için iki ölçü kabul edilmiştir. Bunlardan biri, serbest meslek faaliyetinin Türkiyede yapılmasıdır. Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
10-) Dar mükelleflerin ticari kazançlarını Türkiyede elde etmiş sayılmaları için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir?
11-) Türkiyede ikametgahı olmayan veya yerleşmiş sayılmayan kişilerin dar mükellef olabilmelerinin ön şartı aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılır?
13-) Türkiyede ikametgahı olmayan veya yerleşmiş sayılmayan kimselerin Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği nedir?
14-) İkametgahı Türkiyede bulunan veya bir takvim yılında sürekli olarak Türkiyede altı aydan fazla oturanların, Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
15-) Gelir vergisinin mükellefi kimlerdir?
16-) Aşağıdakilerden hangisi gelirin yıllık olması ilkesinin istisnasına örnek olamaz?
17-) Gelir vergisinin genel olarak gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınması gelirin hangi özelliğinin bir gereğidir?
18-) İlke olarak gelir hangi usule göre tespit edilir?
19-) Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin hangi özelliği muhasebe düzenini gerekli kılar?
20-) G.V.K.na göre aşağıdakilerden hangisi gelirin özellikleri arasında sayılmaz?
21-) Türk gelir vergisi geliri hangi teoriye göre kabul etmiştir?
22-) Aşağıdakilerden hangisi hem kaynak teorisine hem de net artış teorisine göre gelir sayılır?
23-) Aşağıdakilerden hangisi kaynak teorisine göre gelir kapsamına girmemektedir?
24-) Kaynak teorisine göre, bir değerin gelir sayılabilmesi için iki unsurun birlikte var olması gerekir. Bu unsurlardan biri, gelirin üretim faktörlerinin biri veya birkaçının etkisi sonucu ortaya çıkmasıdır. Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
25-) Uygulama biçimi yönündengelirlerin çeşitli kategorilere ayrılarak, her kategorinin ayrı ayrı düzenlemeler içinde ayrı vergi oranlarına ve genelde düz oranlı vergi tarifelerine göre vergilendirilmesine ne ad verilir?
online sınav Uygulama biçimi yönündengelirlerin çeşitli kategorilere ayrılarak, her kategorinin ayrı ayrı düzenlemeler içinde ayrı vergi oranlarına ve genelde düz oranlı vergi tarifelerine göre vergilendirilmesine ne ad verilir? soru detayi