++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, işletmeye dahil olan iktisadi değerlerin amortismanlarının hasılattan indirilebilmesinin koşullarından biri değildir?
2-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilir?
3-) Ticari kazancın gerçek usulde tespitinde işle ilgili aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
4-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?
5-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, kazancın elde edilmesi ve devamının sağlanması için yapılan genel giderlerden biri değildir?
8-) Taahhüde dayalı olarak yapılan ve birden fazla yıl süren inşaat ve onarma işleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9-) Birden fazla takvim yılında sürdürülen aşağıdaki faaliyet türlerinin hangisinde gelirin yıllık olması ilkesi geçerli değildir?
10-) Aşağıdakilerden hangisinde, dönem sonu mal mevcutları kayıtlara hasılat olarak yazılmaktadır?
11-) İkinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterlerden hangisini tutarak kazançlarını tespit ederler?
12-) Aşağıdakilerden hangisi öz sermaye mukayesesi yoluyla ticari kazancın tespitinde gerçek aktifi bulmak için bilançonun aktif toplamından çıkarılacak hesap tutarlarından biri değildir?
13-) Müteşebbisin işe başladığı zaman işletmeye koyduğu ekonomik değerlerin toplamına ne ad verilir?
14-) Ticari kazancın bilanço esasına göre tespitinde, yıl içinde işletmeye eklenen değerler için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
15-) Bilanço esasına göre ticari kazanç nasıl hesaplanır?
16-) Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccar değildir?
17-) Birinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?
18-) Birinci sınıf tüccarlar gelirlerini hangi esasa göre tespit ederler?
19-) Aşağıdakilerden hangisinin, şirket kazancından aldıkları paylar ticari kazanç olarak vergilendirilmez?
20-) Aşağıdakilerden hangisi, gelirinin ticari kazanç sayılması bakımından, kollektif şirket ortağına benzemektedir?
21-) Tarımsal faaliyette bulunan bir komandit şirketin komandite ortağının, şirket kazancından aldığı pay aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
22-) Aşağıdakilerden hangisinin şirket kazancından aldıkları paylar ticari kazanç olarak vergilendirilmez?
23-) Ziraatla uğraşan kolektif şirketin ortaklarının şirket kazancından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
24-) Adi komandit şirketlerde, komandite ortakların şirket kazancından aldıkları paylar hangi gelir unsuru içine girer?
25-) Adi komandit şirketlerde, komanditer ortakların şirket kazancından aldıkları paylar hangi gelir unsuru içine girer?
26-) Kollektif şirket ortaklarının şirket kazancından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?
27-) Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir kanunda özel olarak sayılan ticari kazançlardan biri değildir?
28-) Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir kanunda özel olarak sayılan ticari kazançlardan biri değildir?
29-) Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanunu yönünden, ticari ve sınai faaliyetin özelliklerinden biri değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanunu yönünden, ticari ve sınai faaliyetin özelliklerinden biri değildir? soru detayi