++Sitene Ekle
1-) İhracat istisnası aşağıdaki kazanç türlerinden hangisine uygulanır?
2-) Ticari kazançtaki ihracat istisnasından kimler yararlanır?
3-) Aşağıdakilerden hangisi G.V.K.nda düzenlenen ihracat istisnasının şartlarından biri değildir?
4-) Aşağıdakilerden hangisi, motorlu nakil aracı kullanmaksızın ve işyeri açmaksızın, gezici olarak perakende ticaret yapsa bile esnaf muaflığından yararlanamaz?
5-) Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından faydalanamaz?
6-) Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde esnaf muaflığı uygulanabilir?
7-) Bir işyeri açmaksızın, nakdi sermayesinden çok bedeni gücü ile çalışan ve ancak geçimini sağlayacak kadar kazanç elde eden, sanat ve ticaret erbabına ne ad verilir?
8-) Dar mükellefiyete tabi ulaştırma ve ihracat işinde kullanılan emsal oranları kim tarafından tespit edilir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın yarı götürü usulde tespitinde dünyada uygulanan usullerden birisi değildir?
10-) Ticari kazancın yarı götürü usulde tespitinde Türkiyede uygulanan usul aşağıdakilerden hangisidir?
11-) Aşağıdakilerden hangisinin ticari kazancı yarı götürü usulde tespit edilir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanamayacak olanlardan biri değildir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanamayacak olanlardan biri değildir?
14-) Ticari kazançlarını gerçek usulde tespit eden mükellefler, basit usule ne zaman dönebilirler?
15-) Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybeden mükellefler, ne zamandan itibaren gerçek usulde vergilendirilirler?
16-) Basit usule tabi mükelleflerin defter tutma yükümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
17-) Basit usulde ticari kazanç nasıl tespit edilir?
18-) Adi ortaklıklarda ortaklardan biri basit usule tabi olmanın şartlarını taşımadığı takdirde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
19-) Alım, satım, imal, inşa ve tamir işi yapan gerçek kişilerin ticari kazançlarının basit usule göre tespit edilebilmesi için, alış tutarlarının 2010 takvim yılında kaç TLyi aşmaması gerekir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde, basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde, basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri değildir? soru detayi