++Sitene Ekle
1-) Bakanlar Kurulu aşağıdakilerden hangisinin teklifi üzerine zirai işletme büyüklüğü ölçülerini tespit eder?
2-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde, işletme büyüklüğünü belirlerken dikkate alınacak ölçütlerden biri değildir?
3-) Zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin kazançları nasıl vergilendirilir?
4-) Zirai kazancın gerçek usule göre tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
5-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biridir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
9-) Zirai kazancın gerçek usulde tespiti sırasında aşağıdakilerden hangisi hasılat olarak kabul edilmez?
10-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancını bilanço esasına göre tespit eden çiftçinin tutacağı defterleri arasında yer almaz?
11-) Zirai işletme hesabı esasından bilanço esasına geçmek isteyen çiftçiler için aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınır?
12-) Bilanço usulünü seçen çiftçiler bu usulden kaç yıl süreyle dönemezler?
13-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazançların gerçek usulde tespitinde dikkate alınacak ölçütlerden biridir?
14-) Aşağıdakilerden hangisinin kazançları gerçek usulde vergilendirilmez?
15-) Zirai faaliyetle uğraşan aşağıdaki şirketlerin hangisinde ortakların şirket kazancından aldıkları pay zirai kazanç kabul edilir?
16-) Aşağıdakilerden hangisi çiftçi olarak kabul edilemez?
17-) Aşağıdakilerden hangisi zirai bir işletme değildir?
18-) Zirai faaliyet sonucu elde edilen ürünlerin, mağaza veya dükkan açılarak satılması halinde elde edilen kazanç aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
19-) Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir? soru detayi