++Sitene Ekle
1-) Gayrimenkul sermaye iradında istisna, aşağıdakilerden hangisinin kiralanmasında söz konusu olur?
2-) Gayrimenkul sermaye iradında götürü gider indirimini benimseyen mükellefler gayri safi hasılatların % kaçını gider olarak indirebilirler?
3-) Götürü gider indirimine tabi olan mükellefler bu usulden kaç yıl geçmedikçe dönemezler?
4-) Gayrimenkul sermaye iradında, aşağıdakilerden hangisine götürü gider indirimi uygulanmaz?
5-) Götürü gider indirimi hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
6-) Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap tarihinden İtibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde kaçı hasılattan indirilebilir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?
8-) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?
9-) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?
10-) Aşağıdakilerden hangisi emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı durumlar arasında yer almaz?
11-) İntifa ve irtifak haklarının kiralanmasında, emsal kira bedeli, maliyet bedellerinin yüzde kaçıdır?
12-) Bina ve arazilerde emsal kira bedeli V.U.K.
13-) Kiranın ayni olarak tahsil edilmesi halinde ayni değer, değerleme ölçülerinin hangisine göre değerlenir?
14-) Kiranın ayni olarak tahsilinde, emsal bedel aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir?
15-) Kiranın yabancı para ile tahsili halinde hasılat hangi değer üzerinden Türk parasına çevrilir?
16-) Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar nasıl değerlendirilir?
17-) Telif haklarının sahipleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin içinde yer alır?
18-) Bir ticari işletmenin aktifinde kayıtlı bir gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
19-) Zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahibinin geliri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girmektedir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi mütemmim cüz değildir?
21-) Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı değildir?
22-) Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı değildir?
23-) Aşağıdaki mal ve hakların hangisinin kiralanmasından elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı sayılmaz?
24-) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla vergi mükellefi değildir?
25-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunundaki gayrimenkul kavramının kapsamına girmez?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunundaki gayrimenkul kavramının kapsamına girmez? soru detayi