++Sitene Ekle
1-) 4483 sayılı Kanun kapsamında yetkili merci suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en fazla kaç gün içerisinde kararını vermek zorundadır?
2-) ”4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna”a göre ”soruşturma izninin kapsamı” ile ilgili olarak aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır? I-Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. II-Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. III-Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirir.
online sınav ”4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna”a göre ”soruşturma izninin kapsamı” ile ilgili olarak aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır? I-Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. II-Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. III-Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirir. soru detayi