++Sitene Ekle
online sınav Ödeme belgesinin birinci nüshasına asıllarınm bağlanması esas olan kamtlayıcı belge/ belgeler aşağıdakilerden hangisidir?
Ödeme belgesinin birinci nüshasına asıllarınm bağlanması esas olan kamtlayıcı belge/ belgeler aşağıdakilerden hangisidir?
A Fatura
B Fatura ve ihale komisyon kararı
C Fatura ve muayene kabul komisyon kararı
D Fatura ve Taşınır İşlem Fişi
E