++Sitene Ekle
online sınav Eczanelere yapılacak ödemelerde, ödeme belgesine aşağıdakilerden hangisi bağlanmaz?
Eczanelere yapılacak ödemelerde, ödeme belgesine aşağıdakilerden hangisi bağlanmaz?
A Hastanın şevkine ilişkin belge
B Reçetenin kişi bazrada dökümünü gösteren liste
C Sözleşme örneği
D Fatura
E