++Sitene Ekle
online sınav Her türlü tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdakiler den hangisi ödeme belgesine kanıtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
Her türlü tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdakiler den hangisi ödeme belgesine kanıtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
A Taahhüt dosyası
B Hak ediş raporu
C TİF
D Muayene ve kabul komisyonu tutanağı
E