++Sitene Ekle
online sınav İhale usulüyle yapılacak mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde aşağıdaki belgelerden hangisi taahhüt dosyasında bulunmaz?
İhale usulüyle yapılacak mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde aşağıdaki belgelerden hangisi taahhüt dosyasında bulunmaz?
A İhale onay belgesi ve ihale komisyon kararı
B Sözleşme ve sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi
C Teminat mektubu ve teminat alındığına ilişkin alındmın örneği
D Süre uzatımı verilmesi hâlinde buna ilişkin karar ve onay
E