++Sitene Ekle
online sınav Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel Ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belgelerden hangisi aranmaz?
Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel Ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belgelerden hangisi aranmaz?
A Sözleşme
B İşe başlama yazısı
C Hizmet işleri hak ediş raporu
D Aylık bordrosu ve personel bildirimi
E