++Sitene Ekle
online sınav Güvenli elektronik imzalı reçete uygulamasına geçilen yerlerde kanıtlayıcı belge olarak aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Güvenli elektronik imzalı reçete uygulamasına geçilen yerlerde kanıtlayıcı belge olarak aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A Fatura
B Reçete
C Sevk belgesi
D Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteriri liste
E