++Sitene Ekle
online sınav İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine kanıtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine kanıtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
A Fatura
B Sevk irsaliyesi
C Taahhüt dosyası
D Hizmet işleri hak ediş raporu
E