++Sitene Ekle
online sınav 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A Harcama talimatı
B Değer tespit tutanağı
C Kaçak eşya müsadere ikramiyeleri cetveli
D Çeşitli ödemeler bordrosu
E