++Sitene Ekle
online sınav Kamu personeline nakden verilmesi gereken giyecek yardımı Ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
Kamu personeline nakden verilmesi gereken giyecek yardımı Ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Çeşitli ödemeler bordrosu
B Muhtarlıktan alınmış fakirlik ilmühaberi
C İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı
D Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı
E