++Sitene Ekle
online sınav Makine, teçhizat, taşıt ve demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
Makine, teçhizat, taşıt ve demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Yetkili komisyonun kabul onayı
B Hizmet işleri hak ediş raporu
C Taahhüt dosyası
D Fatura
E