++Sitene Ekle
online sınav Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü 1:65536onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine kamtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü 1:65536onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine kamtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
A Fatura
B Taşınır işlem fişi
C Taahhüt dosyası
D Hizmet işleri hak ediş raporu
E