++Sitene Ekle
online sınav Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A Aile yardımı ödemelerinde, personelin ilk İşe girişinde aile yardımı bildirimi ödeme belgesine bağlanır.
B Evlenme yardımı ödemelerinde, evlenme cüzdanının dairesince onaylı örneği ödeme belgesine bağlanır.
C Doğum yardımı ödemelerinde, doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten doğum raporu ödeme belgesine bağlanır.
D Ölüm yardımı ödemelerinde, ölüm olaymın meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır.
E