++Sitene Ekle
online sınav İlgili mevzuatı gereğince yapılacak proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde aşağıda yer alan belgelerden hangisi aranmaz?
İlgili mevzuatı gereğince yapılacak proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde aşağıda yer alan belgelerden hangisi aranmaz?
A Taahhüt dosyası
B Yetkili komisyonun kabul onayı
C Harcama talimatı veya gereken hallerde üst yöneticinin onayı
D Sözleşme
E