++Sitene Ekle
online sınav Kamu görevlilerinden emekliliğe sevk edilenlere mevzuatları, gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ödeme belgesine bağlanması gereken kamtlayıcı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu görevlilerinden emekliliğe sevk edilenlere mevzuatları, gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ödeme belgesine bağlanması gereken kamtlayıcı belge aşağıdakilerden hangisidir?
A Emeklilik dilekçesi
B Personel nakil ilmühaberi
C Fiili hizmeti gösterir ilgilisince verilecek beyanname
D Yetkili makamın onayı
E