++Sitene Ekle
online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
A Harcama talimatı
B Üst yöneticinin onayı
C İlgilinin beraat ettiğine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı
D özel komisyon kararı
E