++Sitene Ekle
online sınav Kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek telif ve işlenme ücretleri hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak telif, işlenme (tercüme dâhil) ve benzeri ücret ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
Kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek telif ve işlenme ücretleri hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak telif, işlenme (tercüme dâhil) ve benzeri ücret ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Fatura
B Hizmet işleri hak ediş raporu
C Telif ve tercüme eser temliknamesi
D Yetkili makamca onaylanmış ilgili yayın kurulu kararı
E